B.Tech. Students | Graduated in 2013

Specialization Code: Computer Science and Engineering - CSE

S.No. Roll No.     Student Name     Specialization
1 2008004 Adesh Verma CSE
2 2008036 Naman Ladha CSE
3 2009001 Aadish Gupta CSE
4 2009003 Kumar Abhinav CSE
5 2009006 Abhishek Singh CSE
6 2009008 Akashdeep CSE
7 2009009 Akshit Nanda CSE
8 2009011 Anish Kumar CSE
9 2009013 Anshul Tayal CSE
10 2009014 Anuj Sharma CSE
11 2009015 Anupam Singhal CSE
12 2009018 Chirag Gupta CSE
13 2009019 Daksha Yadav CSE
14 2009021 Jatin Kumar CSE
15 2009022 Lakshay Gupta CSE
16 2009023 Lakshay Pandey CSE
17 2009025 Mayank Pundir CSE
18 2009026 Mudita Khurana CSE
19 2009027 Naman Kohli CSE
20 2009028 Naved Alam CSE
21 2009029 Nikhil Mahajan CSE
22 2009030 Nikita Dagar CSE
23 2009031 Nishtha Khanna CSE
24 2009032 Pranav P Raj CSE
25 2009033 Prashant Singh CSE
26 2009034 Priyanshi Mittal CSE
27 2009035 Raghav Sethi CSE
28 2009036 Rahul Bhatnagar CSE
29 2009038 Ramjot Singh Sandhu CSE
30 2009039 Rohit Dixit CSE
31 2009040 Rushil Khurana CSE
32 2009041 Sanchit Garg CSE
33 2009042 Saurav Bose CSE
34 2009043 Shashwat Goel CSE
35 2009044 Shiva Lawaria CSE
36 2009047 Surbhi Jain CSE
37 2009048 Suvan Raj CSE
38 2009049 Swetank Kumar Saha CSE
39 2009050 Tarang Chugh CSE
40 2009051 Tarun Vashisth CSE
41 2009052 Vani Sivasankar CSE
42 2009053 Varun Gandhi CSE
43 2009054 Varun Sachdeva CSE
44 2009055 Aayush Jain CSE
45 2009057 Akash Vanjani CSE
46 2009058 Mannika Solanki CSE
47 2009059 Mehak Soni CSE
48 2009062 Sanchit Sharma CSE
49 2009064 Apurv Mehra CSE
50 2009065 Divya Bansal CSE
51 2009066 Saloni Jain CSE
52 2009067 Srishty Grover CSE
53 2009068 Sudip Mittal CSE
54 2009069 Surabhi Kabra CSE