MTech 2011 Students

M.Tech. (Information Security) M.Tech. (Data Engineering)
Abhishek  Kumar Abhishek Kumar Singh
Arpan Jati Aditi Sharma
Arun Jindal Ankita Likhyani
Megha Agrawal Annapurna Samantaray
Monika Singh Deepti Azad
Piyush Yadav Kritika Rani
Prachi Jain Megha Gupta
Snigdha Samantaray Neha Bansal
Sonia Soubam Prabha Rathinam M.
Srishti Gupta Radhika Tayal
Sumesh R Rahul Mishra
Tarun Bansal Rajeev Kumar
Vartika Srivastava Satadipa Chakraborty
Vidushi Chaudhary Saurabh Shakyawar
Vivekanand Agarwal Shuchi Mala
  Sruti Sharma
  Swati Agarwal
  Vandna Sharma